I firmaet foretager vi TV-inspektion af kloakrør for at fastlægge eventuelle problemer i kloaksystemet.  Ofte skyldes kloakproblemer rødder, rotter og regnvand, og disse problemer kan fanges gennem TV-inspektion. Derudover kan TV-inspektion også benyttes til at afsløre, hvor luftgener stammer fra. Ved hjælp af et lille kabelført kamera optager TV-operatøren film og billeder af kloaknettet, og på denne måde opnås nøjagtig information om, hvad problemet består af. Når problemet er fastlagt, kan vi udarbejde et tilbud for reparationen af kloakproblemet.

Desuden samarbejder vi med flere taksatorer i området til fordel for kunderne.