Teknisk info på LIEBHERR kran

Vores tårnkran er en semimobil tårnkran - d.v.s. at kranen bliver bugseret af en lastbil som efterløber. Når kranen er placeret på opgaven, kører lastbilen videre på andre opgaver og kranen etablerer egen opstilling ved hjælp af el tilslutning 32 Amp. Kranen opstilles på ca. 30 minutter fra ankomst til kranklar stand.

Kranen har en kroghøjde på 19m fra terræn til krog og kan svinge uhindret 360 grader. Kranarmen er 27m – d.v.s. at kranen kan flytte en byrde fra yderpunkt til yderpunkt på 54m.

Kranen kan på snæver område ligge det halve af armen over sin egen del, så svingningsradius bliver halveret - det kan være til afhjælpning af arbejde i snævert område.

Kranen kan ligeledes rejse sin 27 meter lange op i 40 grader, så max løftehøjde fra terræn til kroghøjde er på 33,4m

Kranen klarer et løft på 800kg på 27m udlæg.

Kranen har vist sig at være en god investering. Den er til stor hjælp i dagligdagen, hvor tunge løft klart er reduceret. Desuden har kranen hjulpet med at nedbringe uheldige arbejdsstillinger.