I firmaet etablerer vi også stier og større pladser med vores sandudlægger. Udlægningsbredden kan varierer fra 140 - 400 cm. Eksempler herpå kan ses på nedenstående billeder.