I firmaet kan vi også benytte sandfilteranlæg til både store og små opgaver indenfor filtrering af forurenet vand inden afledning eller videre rensning. Sandfilteranlægget er et alternativ til nedsivningsanlæg. Det er en renseløsning, som placeres efter en bundfældningstank. Sandfilteranlæg er ofte et godt valg på steder med meget lerholdig jord eller højt grundvand.