I firmaet udfører vi også lukkede pilerensningsanlæg med membran i bunden. Her ledes spildevand fra en husstand til et bassin med dybde afhængigt af husstandens vandforbrug samt nedbørsmængden, som er tætnet med en membran. I bassinet plantes pile, som fordamper al vand og optager bestanddelene i spildevandet. Nedenfor ses en skitse af, hvordan pilerensningsanlægget fungerer. Ring og hør nærmere. 

pic