Oxidation

I firmaet kan vi også benytte oxidation som oprensningsmetode. Her tilsættes et kemisk stof det forurenede område, og på denne måde omsætter det kemiske stof forureningen til stoffer, der i forvejen findes naturligt i jord og grundvand.