I firmaet har vi et beredskab i form af gravmaskiner, slamsluger, lastbiler/kran-grab som er parat døgnet rundt til at rykke ud til akutte forureninger. Vi har stor erfaring indenfor akutoprensning ved udslip af miljøforurenende stoffer som f.eks. dieselolie, benzin, kemikalier, gylle og andet. Derudover har vi også stor ekspertise med oprydning efter trafikuheld, hvor der oftest arbejdes aften/nat, da trafikken er nedsat. Yderligere, har vi stor erfaring med op pumpning af forurening til mobile anlæg, hvilket er beskrevet mere under mobile in-situ anlæg.