Oprensning

I firmaet er vores beredskab i form af gravemaskiner, slamsuger samt lastbiler parat døgnet rundt til at rykke ud til akutte forureninger. Vi har stor erfaring inden for akut oprensning ved udslip af miljøforurenende stoffer, f.eks. dieselolie, benzin, kemikalier, gylle og andet.

Vi har også stor ekspertise i oprydning efter trafikuheld, hvor der ofte arbejdes aften/nat, så trafikken er nedsat. Derudover kan vi udføre oppumpning af forurening til mobile anlæg, hvilket er yderligere beskrevet under Mobile in-situ anlæg.

Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17 6600 Vejen
T: +45 75360743
E: hans@frisesdahl.dk

Hans Jørgen Frisesdahl
Direktør, sagsansvarlig, miljøafd.

M: +45 20607000
E: hj@frisesdahl.dk