Oprensning

Vores beredskab i form af gravemaskiner, slamsuger samt lastbiler er parat døgnet rundt til at rykke ud til akutte forureninger.

Vi har stor erfaring indenfor akut oprensning ved udslip af miljøforurenende stoffer, f.eks. dieselolie – benzin – kemikalier – gylle og andet.

Vi har ekspertise til oprydning efter trafikuheld hvor der ofte arbejdes aften/nat hvor trafikken er nedsat samt oppumpning af forurening til mobile anlæg – se mere under Mobile in-situ anlæg.

Hans Frisesdahl A/S Estrupvej 17 6600 Vejen
T: +45 75360743
E: hans@frisesdahl.dk

Hans Jørgen Frisesdahl
Direktør, sagsansvarlig, miljøafd.

M: +45 20607000
E: hj@frisesdahl.dk