Kulfilter

I firmaet benytter vi luftkulfilteranlæg til rensning af afkast luft:

  • HF 70/125 125 kg kul
  • HF 85/300 300 kg kul

Derudover benytter vi vandkulfilteranlæg til rensning af vand:

  • fra 125 kg – 5000 kg efter behov til rensning af forurenet vand.

Det aktive kul bruges til at rense både forurenet grundvand og luft.