Dukomentbehandling

Forholdet til myndighederne
Inden opstart af enhver opgave, sikrer vi, medmindre andet er aftalt, at alle nødvendige tilladelser er indhentet og alle anmeldelser, f.eks. af jordflytning, er foretaget.

Selv for en mindre opgave, kan der blive tale om henvendelse til en række forskellige myndigheder.

Skal vi grave, starter vi med at indhente oplysninger om hvilke ledninger og kabler der er i området. Dernæst tager vi kontakt til ledningsejerne, hvis der er uklarhed om den præcise placering, eller hvis vi skal arbejde ret tæt på ledningerne. Vi indhenter også gravetilladelse og eventuelt tilladelse til afspærring af vejen.

Ved nedrivningsopgaver søger vi nedrivningstilladelse og anmelder større mængder affald i overensstemmelse med reglerne. I nogle tilfælde registrerer vi de omkringliggende ejendomme, og orienterer om arbejdet, i overensstemmelse med de regler der gælder for dette. Er vi mange medarbejdere på pladsen, anmelder vi dette til Arbejdstilsynet og udarbejder planer for sikkerhed og sundhed. Det samme gælder for byggeopgaver, hvor vi dog starter med at sikre at byggetilladelsen er tilstede.

Ved bygge- og anlægsopgaver kan der være en del myndighedsbehandling, især hvis jorden er forurenet eller skal flyttes væk fra matriklen. Der skal anmeldes på forskellig vis afhængig af om jorden fjernes helt, eller om den genanvendes på stedet. Er jorden forurenet skal der almindeligvis udtages prøver til analyse forud for anmeldelse. Først herefter kan træffes bestemmelse om hvorvidt jorden kan genanvendes eller den skal behandles på et jordrensningsanlæg.

Ved opgravning af olietanke samarbejder vi med miljømyndigherne om fjernelse af tank og eventuelt forurenet jord, samt afmelder tanken hos GEUS (Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). GEUS underrettes også når vi udfører eller sløjfer boringer, til eksempelvis vandforsyning.

Hos HANS FRISESDAHL A/S medfølger der altid driftsvejledninger som en naturlig del af opgaven, uanset om arbejdet drejer sig om kloak-, beton-, belægnings- eller gartnerarbejde.

Derudover udarbejder vi kloakregninger og færdigmelder kloakarbejde hos den pågældende kommune således at dokumentbehandlingen overfor myndigheder er i orden.

Ved containeropgaver bliver affaldet afleveret hos den nærmeste affaldsplads og som registreret transportør indberetter vi alt affald til myndighederne.