Borede beton spuns

Vi har maskinel til at udføre mangeartede opgaver indenfor jordboring. Vi kan tør-bore til betonpæle i størrelsen Ø150mm – Ø1250mm. Vi borer huller til fundamenter for hegn, carporter og lign. Derudover kan vi bore og støbe permabetonpæle samt arbejde under grundvandet.

Man kan eventuelt vælge isætning af profiljern og svejsning af langsgående samt eventuelt tværgående stræk for afstivning af bygninger, veje og lignende.

Hans Jørgen Frisesdahl
Direktør, sagsansvarlig, miljøafd.

M: +45 20607000
E: hj@frisesdahl.dk