Airsparging

Airsparging er en metode til oprensning. Her blæses atmosfærisk luft ned i det forurenede grundvand.  På denne måde frigives forureningskomponenter fra grundvandet til luften i jorden over grundvandet. Herefter kan forureningen fjernes med f.eks. vakuumventilering. I firmaet har vi midler til at udføre denne form for oprensning.